Gallup: Kuinka tyytyväinen olet SAMKin sisäiseen viestintään?

Teksti ja kuva: Acer Guevara ja Aleksi Kylliäinen

 

Kysyimme SAMKin opiskelijoilta mielipidettä, kuinka hyvin heidän mielestään Satakunnan ammattikorkeakoulun sisäinen viestintä toimii. Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 50 opiskelijaa Tiedepuiston ja Tiilimäen kampuksilta.

Kyselystä ilmeni, että kyselyyn vastanneista opiskelijoista 70 % oli melko tyytyväisiä sisäiseen viestintään. Melko tyytymättömiä oli 18 % ja erittäin tyytyväisiä ja tyytymättömiä oli molempia 6 %.

Gallupiin osallistuneista opiskelijoista tyytymättömät olivat etenkin pettyneitä opettajien hitaaseen reagointiin sähköpostiviesteihin. Kaiken kaikkiaan gallupista voidaan todeta, että SAMKin sisäinen viestintä toimii melko hyvin, eikä suurempia ongelmia ilmene.